อุบัติเหตุจากโทรศัพท์

โทรศัพท์มีคุณละโทษ  เชื่อไหมว่า คลื่นโทรศัพท์ทำให้เกิดไฟไห้มได้ที่ปั้มน้ำมัน ผมรวบรวมมานำเสนอให้ชมกันครับ

 

 

 

 

 

Visitors: 568,498