ภาพการทำงานที่ปลอดภัย

สวัสดีครับ

        ขอนำภาพเกี่ยวกับความปลอดภัย มาเพื่อให้เกิดไอเดีย เป็นสื่อการเรียน การสอน ปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกัน ครับ

 

สื่อการใช้เทปสี แต่ละประเภทพื้นที่งาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของญี่ปุ่น 

Visitors: 572,249