ไฟล์อบรมเพิ่มความสูงของเครนอย่างปลอดภัย

สวัสดีครับ 
    ขอขอบคุณSafetyChemistry Chetiphatไฟล์อบรมการเพิ่มความสูงของเครนอย่างปลอดภัย ของ Mr.Chetiphat Sodsri คุณเจติพัฒน์ สอดศรี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ที่เผยแพร่ข้อมูล 
ผมขออนุญาตินำมาเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

   

 

Visitors: 572,410