ความปลอดภัยด้านเครน

สวัสดีครับ

       ผมพยายามรวบรวม บทความเนื้อหา เกี่ยวกับความปลอดภัยดของเครน เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหา ขอบคุณอาจาย์และผู้ให้ทุกท่านที่นำมาเผยแพร่ให้ความรู้กัน ผมขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ขอบคุณอีกครั้งสำหรับผู้ให้ ครับ....

 ขออนุญาติ นำบทความ บริษัท ไทแทน เครน จำกัด  มาเผยแพร่ในครั้งนี้ด้วยนะครับ

 

สำหรับในเดือนนี้ ทางบริษัท ไทแทน เครน จำกัด ข้อแนะนำเกี่ยวกับภาพชุดสัญลักษณ์มือ ที่ใช้ในการสื่อสารสั่งงานประสานการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ที่กำลังควบคุมบังคับรอกและเครนไฟฟ้าเคลื่อนที่ กับผู้ควบคุมในการจัดวางวัตถุลงบนตำแหน่งในพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งลักษณะการทำงานประสานกันระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อร่วมกันบังคับควบคุมการใช้เครนไฟฟ้าวิธีนี้อาจเกิดขึ้นได้กับลักษณะงานที่มีความจำเป็นเฉพาะ หรืองานที่มีความสำคัญมาก หรืองานที่มีการยกวัตถุมีความอันตรายซึ่งต้องทำงานประสานกันด้วยความระมัดระวังเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด หรือเป็นวัตถุที่มีขนาดใหญ่บดบังผู้ควบคุมรอกและเครนไฟฟ้าที่กำลังยกทำให้ไม่สามารถมองเห็นทั่วพื้นที่ที่กำลังทำงานทั้งหมดได้ถนัดนัก หรือใช้ทำงานในกรณีผู้ควบคุมเครนไฟฟ้าไม่สามารถยืนอยู่ใกล้ชิดกับวัตถุที่กำลังยกซึ่งอาจทำงานอยู่ในห้องควบคุมมิดชิดซึ่งอาจจะต้องใช้ชุดอุปกรณ์พิเศษบังคับสั่งงานหรือใช้ชุดรีโมทคอนโทรลควบคุมการทำงานในระยะทางที่ไกล หรือลักษณะที่ผู้ควบคุมเครนไฟฟ้าอาจอยู่บนที่สูงหรืออยู่ในห้องกระเช้าที่ติดตั้งอยู่บนชุดคานเครนซึ่งทำให้มองเห็นและได้ยินเสียงไม่ถนัด จึงจำเป็นต้องใช้สัญลักษณ์มือในการสื่อสารกัน ซึ่งสัญลักษณ์มือที่เรากำลังจะแนะนำนี้ เป็นท่าทางมาตรฐานสากลที่ปฏิบัติใช้เหมือนกันทั่วโลก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแนะนำให้ลูกค้า และผู้ใช้งานรอกและเครนไฟฟ้าทุกคนได้เรียนรู้ไว้บ้าง เพื่อใช้ในการสื่อสารกันด้วยวิธีการเดียวกันที่ถูกต้อง และเป็นวิธีที่ต้องใช้เป็นคำสั่งเหมือนกันด้วยท่าทางที่เป็นมาตรฐาน

              ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาดูภาพชุดสัญลักษณ์มือที่บริษัท ไทแทนเครน ของเราสร้างขึ้นให้มีความถูกต้องชัดเจน โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกใช้ในการสั่งงานบังคับควบคุมกับรอกและเครนไฟฟ้าด้านล่างกันเลยค่ะ


 
               สำหรับลูกค้าทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในการทำงานของพนักงานทุกคนให้มีความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ซึ่งทางบริษัท ไทแทนเครน ก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเราได้พยายามพัฒนาตนเองและผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีขึ้นทุกวัน ซึ่งเรายังไม่หยุดเพียงเท่านั้น เรายังได้พัฒนาสร้างภาพชุด "ข้อบังคับ การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล" เพื่อแบ่งปันให้กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อสามารถช่วยให้ลูกค้าทุกท่านได้เกิดความเป็นประโยชน์นำไปใช้ติดประกาศเพื่อแนะนำบังคับให้พนักงานทุกคนในองกรณ์ของท่าน ตระนักและเห็นความสำคัญในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะทำงานกันทุกคน
                    
                ลูกค้าทุกท่านที่สนใจภาพของบริษัท ไทแทนเครน ที่เราได้พัฒนาสร้างขึ้นมาเหล่านี้ หากท่านต้องการไฟล์ภาพที่ละเอียดเพื่อนำไปพิมพ์ภาพขนาดใหญ่  ท่านสามารถติดต่อมาที่ดิฉัน นส. โสรยา เดชรักษา ทาง E-mail : titancrane@live.com หรือทางโทรศัพท์ : 038-571-666 ติดต่อมาที่ดิฉัน โสรยา เพื่อขอไฟล์ภาพได้โดยตรงเลยค่ะVisitors: 572,249