ชาร์จแบตเตอรี่อย่างไรให้ปลอดภัย

มุมยานยนต์ : อัพเดทเมื่อพฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

ชาร์จแบตเตอรี่อย่างไรให้ปลอดภัย

แบตเตอร์รี่ที่ใช้ตะกั่ว และกรดกำมะถันเป็นส่วนประกอบหลัก จะปล่อยส่วนผสมของก๊าซไฮโดรเจน และ ออกซิเจน (ส่วนผสมของก๊าซทั้งสอง สามารถระเบิดได้ถ้าถูกประกายไฟ หรือความร้อน) ออกมาในขณะทำการชาร์จไฟ ทั้งยังอาจได้รับอันตรายจากการหกกระเซ็นของน้ำกรด ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอร์รี่ จึงต้องเป็นผู้ผ่านการอบรม และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเท่านั้น นอกจากนี้ยังต้องจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่สำหรับการชาร์จแบตเตอร์รี่ดัง นี้
๐ สถานที่ทำการชาร์จแบตเตอร์ เป็นสถานที่จัดไว้โดยเฉพาะ และต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดี
๐ ติดตั้งฝักบัวสำหรับล้างตัว หรือ น้ำสำหรับล้างตาไว้ในสถานที่ทำการชาร์จแบตเตอร์รี่

ข้อควรระวังเกี่ยวกับน้ำกรดเติมแบตเตอร์รี่
๐ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ แว่นตาที่สามารถป้องกันน้ำกรดได้ ชุดป้องกัน (ถุงมือ ผ้ากันเปื้อน) อาจจำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันเมื่อต้องขนถ่ายน้ำกรดกำมะถันในที่โล่ง แจ้ง
๐ ไม่เก็บน้ำกรดไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง หรือถูกแสงแดดโดยตรง
๐ การเจือจางน้ำกรด ให้เทน้ำกรดเข้มข้นลงผสมในน้ำอย่างช้าๆ ห้ามใช้วิธีเทน้ำลงในน้ำกรดโดยเด็ดขาด ใช้ภาชนะ และกรวยที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
๐ กรดกำมะถันมีฤทธิ์ในการทำลายเสื้อผ้า ดวงตา และผิวหนัง จึงต้องระมัดระวังไม่ให้มีการหกกระเซ็นของน้ำกรด
๐ ใช้น้ำจำนวนมากล้างทันทีที่ถูกน้ำกรดหก กระเซ็นถูก
๐ ใช้น้ำละลายผงฟู (Baking soda) ล้างทำความสะอาดบริเวณที่น้ำกรดหกรดพื้น เพื่อลดฤทธิ์กรดให้เป็นกลาง

วิธีปฏิบัติเมื่อมีการสัมผัสกับน้ำกรด
๐ หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำกรดโดยตรง ควรสวมใส่ชุดที่สามารถป้องกันสารเคมีได้
๐ ใช้น้ำอุ่นฉีดล้างเบาๆต่อเนื่องเป็นเวลา 20-30 นาที
๐ ถ้ายังมีอาการระคายเคือง ให้ฉีดน้ำล้างต่ออย่าให้หยุด อาจต้องเตรียมรถฉุกเฉินไว้
๐ ค่อยๆ ทำความสะอาดเศษผ้า รองเท้า หรือเครื่องประดับที่ทำจากหนัง (เช่น สายนาฬิกา เข็มขัด) ออกจากผิวหนัง ในขณะที่ฉีดน้ำล้างอยู่
๐ รีบนำตัวผู้ป่วยส่งสถานพยาบาลทันที
๐ หาที่ทิ้งเศษเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องประดับที่ทำจากหนัง

ข้อควรปฏิบัติเมื่อน้ำกรดเข้าตา
๐ หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำกรดโดยตรง ควรสวมใส่ชุดที่สามารถป้องกันสารเคมีได้
๐ ใช้น้ำอุ่นฉีดล้างเบาๆต่อเนื่องเป็นเวลา 20-30 นาที โดยให้ลืมตาไว้ อาจใช้สารละลายด่างล้างตาร่วม (ถ้ามี)
๐ ให้ฉีดน้ำล้างต่ออย่าให้หยุด อาจต้องเตรียมรถฉุกเฉินไว้
๐ ระวังไม่ให้น้ำที่ล้างตาไหลเข้าตาอีกข้างหนึ่ง หรือไหลผ่านใบหน้าได้
๐ ถ้ายังมีอาการระคายเคือง ให้ทำการล้างด้วยน้ำซ้ำอีก
๐ รีบนำตัวผู้ป่วยส่งสถานพยาบาลโดยเร็ว

อันตรายจากการระเบิดของแบตเตอร์รี่

การชาร์จแบตเตอร์รี่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ขณะชาร์จแบตเตอร์รี่จะเกิดก๊าซไฮโดรเจนซึ่งสามารถระเบิดได้ถ้ามีส่วนผสมกับ อากาศที่เหมาะสม (ส่วนผสมกับอากาศระหว่าง 4.1%-72%) ฝาจุกกันระเบิดจะช่วยชะลอการคายก๊าซไฮโดรเจนได้ แต่ไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นสามารถสะสมอยู่ในอากาศรอบข้างจนเหมาะสมสามารถระเบิด ได้ถ้าการระบายอากาศไม่ดีพอ ระบบระบายอากาศต้องได้รับการออกแบบให้อากาศภายนอกสามารถหมุนเวียนเข้ามาใน ปริมาณเพียงพอกับจำนวนของแบตเตอร์รี่ที่ทำการชาร์จไฟอยู่ เพื่อป้องกันการระเบิดที่อาจเกิดขึ้นได้
๐ ห้ามทำการใดให้เกิดประกายไฟ เปลวไฟ ห้ามสูบบุหรี่ และให้จัดเก็บอุปกรณ์ที่อาจเป็นแหล่งเกิดประกายไฟให้อยู่ห่างไกลจากบริเวณ ที่ทำการชาร์จแบตเตอร์รี่
๐ สวมใส่แว่นป้องกันดวงตาทุกครั้งที่ปฏิบัติงานใกล้แบตเตอร์รี่
๐ ห้ามถอดขั้วแบตเตอร์รี่ ในขณะใช้ไฟกับอุปกรณ์ภายนอกอยู่

ข้อควรปฏิบัติในขณะชาร์แบตเตอร์รี่
๐ ตรวจสอบระดับน้ำกรดก่อนทำการชาร์จ ถ้าแบตเตอร์รี่ถูกเก็บไว้ข้างนอกที่หนาวเย็น ให้ตรวจว่าน้ำกรดในแบตเตอร์รี่ไม่เย็นจนเป็นน้ำแข็งก่อนทำการชาร์จ
๐ ถ้าระดับน้ำกรดอยู่เหนือแผ่นโลหะในแบตเตอร์รี่แล้ว ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นเพิ่ม แต่จะตรวจระดับน้ำกรดอีกครั้งหลังการชาร์จ น้ำที่ใช้เติมในแบตเตอร์รี่ ต้องใช้น้ำกลั่นเท่านั้น
๐ เมื่อต้องทำการปรับปลั๊กฝาปิดช่องเติมน้ำกรด ให้ทำตามคู่มือผู้ผลิตแบตเตอร์รี่อย่างระมัดระวัง
๐ ถ้าเป็นแบตเตอร์รี่ชนิดที่มีการซีลฝาปิดช่องเติมน้ำกรด (แบบไม่ต้องเติมน้ำกลั่น) ต้องไม่ใช้กระแสไฟเกิน 25 แอมแปร์
๐ ปฏิบัติตามข้อแนะนำในการชาร์จ เกี่ยวกับการถอด การใส่ สายไฟที่ขั้วแบตเตอร์รี่ และวิธีใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกวิธี โดยทั่วไปได้แก่ การถอดฝาปิดช่องเติมน้ำกลั่นออก หรือการปิดเครื่องชาร์จไฟก่อนต่อสาย หรือปลดสายจากขั้วแบตเตอร์รี่ ต่อสายไฟเข้าขั้วแบตเตอร์รี่ให้ถูกขั้วด้วยความระมัดระวัง
๐ บริเวณที่ทำการชาร์จแบตเตอร์รี่ต้องมีการระบายอากาศที่ดี
๐ ถ้า อุณหภูมิของแบตเตอร์รี่เพิ่มสูงขึ้นจนร้อน หรือน้ำกรดเดือดกระเซ็นออกมาจากช่องเติมน้ำกลั่น ให้ปิดเครื่องชาร์จชั่วคราว ปรับให้เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่ด้วยกระแสไฟน้อยลง

http://shethai.com/home/?name=car&file=read&id=236
https://www.osha.gov/SLTC/etools/pit/forklift/electric.html
http://www.altestore.com/store/Deep-Cycle-Batteries/VentilatorsBattery-Fans/Zephyr-Industries-Powervent-12V-Battery-Box-Ventilation/p2287/
http://www.rfcafe.com/references/electrical/electrical-safety-doe-hdbk/doe-requirements-for-specific-equipment.htm

 

Visitors: 572,237