จุดชาร์ตแบตเตอร์รี่ของรถโฟร์คลิฟท์ ในตัวอาคาร มีวิธีการอย่างไร?

เรื่องจุดชาร์ตแบตเตอร์รี่ของรถโฟร์คลิฟท์ ในตัวอาคาร มีวิธีการอย่างไรมั่งครับ อย่างเช่นการกั้นห้อง กั้นพื้นที่ ฯลฯ ขอคำแนะนำด้วยครับ >>>

ข้อเสนอแนะ
1. กั้นห้อง /จัดทำรั้ว/คอกกั้น /ตีเส้น กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม/พื้นที่อันตราย
2. มีการระบายอากาศ/จัดระบบระบายอากาศเฉพาะที่
3. มีการป้องกัน อันตรายจากการถูกกระแทก/ชน
4. จัดเตรียมเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ บริเวณใกล้เคียง หยิบใช้ง่าย โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
5. ติดประกาศขั้นตอน/วิธีการชาร์ตแบตเตอรี่
6. ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตราย และป้ายสวมใส่ PPE

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10742
ข้อความจากไลน์ อ.ชิษณภรณ์ ศปร.เขต 5

 

 

Visitors: 568,485