เส้นทางหนีไฟ หนทางความปลอดภัยที่ไม่ควรมองข้าม

เส้นทางหนีไฟ หนทางความปลอดภัยที่ไม่ควรมองข้าม


แม้ปัญหาไฟไหม้จะไม่เกิดขึ้นบ่อย จนบางทีเราอาจละเลยเส้นทางที่สำคัญในการอพยพผู้คนออกจากอาคาร นั่นคือเส้นทางหนีไฟ แต่สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทางหนีไฟ ถือว่ามีความสำคัญมากในการอพยพผู้คนออกจากอาคารเวลาเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ ซึ่งเส้นทางหนีไฟที่ปลอดภัย ย่อมจะช่วยชีวิตพนักงานได้มากเลยทีเดียว ในบทความนี้ทางพีดีเอสจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ความสำคัญของเส้นทางหนีไฟ

เส้นทางหนีไฟ หมายถึง ทางที่ต่อเนื่องและไม่มีอุปสรรคไม่ว่าจากตำแหน่งใดๆ จากอาคารไปยังทางสาธารณะ หรือจุดปลอดภัยที่มีทางนำไปสู่ทางสาธารณะได้ในอาคาร โดยตลอดเส้นทางแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

      1. ทางไปสู่ทางหนีไฟ

      2. ทางหนีไฟ

      3. ทางปล่อยออก


องค์ประกอบของเส้นทางหนีไฟ
1.ผนังบริเวณเส้นทางหนีไฟ ต้องมีอัตราทนไฟสูง หรือต่อต้านการลุกลามของไฟ
2.ประตูต้องทนไฟตามมาตรฐาน
3.การแบ่งส่วนพื้นที่ควบคุมควัน ไม่ให้ควันแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ
4.ทางเดินต้องกว้างขวาง และพื้นต้องทนต่อความร้อนหรือไฟไหม้
5.มีอุปกรณ์ดับเพลิงตั้งตามจุดต่างๆ
6.บันไดต้องออกแบบมาสำหรับการหนีหรืออพยพคนไปยังทางออก
7.ระบบควบคุมควันแบบแบ่งส่วน ระบายควันไฟไปยังส่วนอื่นๆ
8.ไม่มีสิ่งของที่เป็นเชื้อเพลิงวางอยู่ในเส้นทางหนีไฟ
9.โครงสร้างบริเวณเส้นทางหนีไฟ ต้องทนไฟและความร้อนสูงได้ เพื่อไม่ให้คานถล่มมา
10.ต้องมีเครื่องหมายหนีไฟตามเส้นทาง เพื่อนำทางพนักงานทุกคนไปยังทางออกฉุกเฉิน
12.ต้องมีไฟฉุกเฉินตามเส้นทางหนีไฟที่สว่างเพียงพอในการอพยพ

เมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกคือการอพยพทุกคนไปยังจุดรวมพล โดยใช้เส้นทางหนีไฟ ซึ่งเส้นทางหนีไฟที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ย่อมจะช่วยให้พนักงานทุกคนออกจากตัวอาคารได้อย่างปลอดภัย ลดการสูญเสียชีวิต

 

http://www.pdsthailand.com

Visitors: 157,672