เพลง คลิปและโปรเตอร์ด้านความปลอดภัย

คลิปที่ผมชอบมาก ... ใช้เป็นสื่อการฝึกอบรม ...

เปลี่ยนคิด เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อคนที่เรารัก ...

คลิปที่สร้างแรงบันดาลใจ ...

คลิปที่ทำให้เรารู้ว่า ชีวิตนี้มันสำคัญ ..

ชีวิตอยู่เพื่อใคร ?

คลิปที่นั่งดูแล้ว น้ำตาไหล ...

คลิปทีสร้างทำให้เรารู้ว่า  ชีวิตเรา ... อยู่เพื่อใคร

คลิป ทุกคลิป สื่อมาได้ประทับใจ มีคุณค่า 

คลิปที่ทุกคนต้องดู และตบมือให้...

กับผู้สร้างสรรค์ทุกท่านครับ .....

 

 

 

 

Visitors: 572,422