ความปลอดภัยสารเคมีอันตราย

สวัสดีครับ

            ปัจจุบันนี้ สารเคมีต่างๆ เข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตคนเรามากมาย ทั้งในที่ทำงาน และชีวิตประจำวันเรา เราควรรู้ ถึง ความปลอดภัยของสารเคมีกันนะครับ ผมก็พยายามหาอ่านแล้วนำคัดลอกมาไว้ในเวปไซด์ เพื่อให้ผู้อ่านได้ค้นคว้าหาอ่านได้ง่ายขึ้น

             อย่าลืมมีอะไรก็ช่วยแชร์มาด้วยนะครับ ทำเพราะชอบ สอนด้วยใจรัก ครับ ชอบเป็นผู้ให้ ครับ ถึงจะให้ด้วย เงิน ทองไม่ได้  แต่ก็รวยน้ำใจนะครับ 

 

 

Visitors: 568,497