น้ำหนักบรรทุกของรถขนส่ง

บรรทุกของเกินขนาด อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

  1. บดบังวิสัยทัศน์ สิ่งของล้นออกทุกทิศทางจนมองไม่เห็นรถที่ตามมาด้านหลัง มองไม่เห็นรถด้านข้าง อันตรายต่อตนเองและเพื่อนร่วมทาง
  2. เสี่ยงเกิดยางระเบิด หรือรถเสียหาย เนื่องจากเป็นการบรรทุกเกินกว่าสมรรถนะของยางและระบบช่วงล่าง
  3. อายุการใช้งานของยางลดลงอย่างรวดเร็ว ยางสึกหรอเร็ว เพราะการบรรทุกน้ำหนักเกินอัตราส่งผลให้การเคลื่อนไหวของหน้ายางมีมากขึ้น และยังทำให้ประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนระหว่างหน้ายางกับโครงยางลดลง
  4. รถเสียสมดุล เสียหลักง่าย โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น เพราะรถเสียสมดุลการถ่ายน้ำหนัก ทำให้ตอนหน้ารถเบา จนล้อหน้าขาดแรงยึดเกาะถนน เลี้ยวยาก-เบรกยาก หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น รถตัดหน้า ถนนลื่น จะเสียหลักได้ง่าย

 

บรรทุกของหลังกระบะ ให้ปลอดภัย ไม่ผิดกฎหมาย

  • ความกว้าง ต้องไม่เกินความกว้างของรถ
  • ความสูง รถกระบะ บรรทุกให้สูงจากพื้นทางได้ไม่เกิน 3 เมตร กรณีรถที่มีความกว้างเกิน 2.30 เมตร บรรทุกได้สูงไม่เกิน 4 เมตร จากพื้นทาง (*กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2550 ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522)
  • ความยาว ด้านหน้ายื่นไม่เกินหน้าหม้อรถ ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน 2.5 เมตร ติดธงสีแดงหรือไฟสัญญาณแสงแดง ให้รถคันหลังเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
  • การป้องกัน ต้องจัดให้มีสิ่งป้องสิ่งของ ไม่ให้ตกหล่นจากรถ หรือปลิวไปจากรถ อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นได้

แอดมินขอฝากผู้ขับขี่คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเพราะเมื่อรถต้องรับน้ำหนักมากขึ้น ความปลอดภัยในการขับขี่จะลดลง โอกาสที่เกิดอุบัติเหตุยิ่งสูงขึ้นครับ

ที่มาของข้อมูล จาก https://safedrivedlt.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94/

Visitors: 572,243