5ส ที่มองไม่เห็น

5ส ที่มองไม่เห็น

สวัสดีครับ

    ผมขออนุญาตนำมาเผยแพร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน จะได้นำความรู้นี้ไปใช้เป็นไอเดียและนำไปใช้ในชีวิตการทำงานและในชีวิตประจำวัน

ต้องขอบคุณข้อมูลดีดี จาก

อาจารย์ สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์

 

Visitors: 568,491