บันไดขึ้นที่สูง

สวัสดีครับ

 

พูดถึงบันได ถ้าไม่ปลอดภัย โอกาสตกลงมาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ มาดูกันครับ

           รูปบันไดที่ไม่ปลอดภัย                                                               รูปบันไดที่ปลอดภัย

                                      

Visitors: 572,238