บันไดขึ้นที่สูง

สวัสดีครับ 

      พูดถึงบันได ถ้าไม่ปลอดภัย โอกาสตกลงมาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ มาดูกันครับ

               รูปบันไดที่ไม่ปลอดภัย                                           รูปบันไดที่ปลอดภัย

  

Visitors: 213,206