การยกและเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้องเหมาะสม

สวัสดีครับ

     ผมนำข้อมูลนี้มาจากหนังสือการยศาสตร์ในการทำงาน ของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน(ประเทศไทย) นำมาเผยแพร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ

Visitors: 580,719