ประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน

ประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน

ใครที่ต้องสัมผัสกับเสียงดังจากสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน มักมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคประสาทหูเสื่อมได้ค่อนข้างสูง เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้ที่ต้องทำงานสัมผัสกับเสียงดัง ได้แก่ งานอุตาหกรรมโลหะ งานตัดไม้ เลื่อยไม้ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยางและพลาสติก คนที่ทำงานในสถานบันเทิง อาชีพขับรถรับจ้าง ฯลฯ


ผู้ที่มีภาวะประสาทหูเสื่อมจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินที่ลดลงมักจะมีความผิดปกติของหูทั้ง 2 ข้างมากกว่าข้างเดียว โดยอาการที่พบบ่อยคือ ฟังคนอื่นพูดไม่ชัดหรือไม่เข้าใจ นอกจากปัญหาการได้ยินแล้วบางครั้งยังได้ยินเสียงในหู เช่น เสียงหึ่งๆ หรือเสียงกระดิ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นพักๆ หรือเป็นตลอดเวลาก็ได้ และอาการจะเป็นมากขึ้นเมื่อต้องสัมผัสกับเสียงดังมากๆการที่ได้ยินเสียงผิดปกติในหู อาจทำให้รู้สึกรำคาญ นอนไม่ค่อยหลับ และไม่มีสมาธิในการทำงาน


ซึ่งอาการผิดปกติต่างๆ เหล่านี้เกิดจากการเสียหายของเซลล์ที่อยู่ในหูชั้นในซึ่งเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณเสียงต่อไปให้เส้นใยประสาทเพื่อส่งต่อไปยังสมองให้แปลความหมายของเสียงที่เราได้ยินเพื่อให้เข้าใจความหมายของคำพูดต่างๆ เมื่อเซลล์เหล่านี้ได้รับเสียงที่ดังมากๆ เป็นระยะเวลานาน จะค่อยๆ หลุดร่วงหรือตายไป ซึ่งมักจะใช้เวลานานเป็นปีกว่าอาการประสาทหูเสื่อมจะแสดงออก จึงทำให้คนทั่วไปไม่ค่อยให้ความใส่ใจนักในเรื่องการได้ยินที่เริ่มลดลงเนื่องจากไม่ค่อยได้สังเกตอาการผิดปกติของตัวเองที่เกิดขึ้น

ดังนั้นใครที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะเสียงควรใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่อุดหู ที่สวมครอบหู และควรตรวจความสามารถทางการได้ยินอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อชะลอและป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ที่มาของข้อมูล จาก

Pantip

ข้อมูลดีดี จาก 

โรงพยาบาลระยอง

Visitors: 553,606