ป.ปรับเปลี่ยนให้ปลอดภัย

สวัสดีครับ

               ป.ปรับเปลี่ยนให้ปลอดภัย

                         พฤติกรรมเสี่ยง   ปรับ ให้เป็น พฤติกรรมปลอดภัย

                         ค้นหา Near Miss  ปรับเปลี่ยนให้ปลอดภัย

          เช่นสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้มีความปลอดภัย  ลดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บของเพื่อนพนักงาน ให้เป็น ศูนย์

 

 

                     

Visitors: 130,390