คลิปความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บันไดทำงานบนทีี่สูง

สวัสดีครับ

           ผมขอนำเสนอความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บันไดทำงานบนที่สูง ซึ่งเปิดใน youtube เจอ เลยนำมาเผยแพร่ต่อ เพื่่อให้น้องๆ จป หรือบุคคลอื่่นที่สนใจเรียนรู้และมีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน รู้คิด ด้วยตัวเอง  คิดก่อนทำ ปฏิบัติตามกฏระเบียบ และคู่มือการทำงานของบริษัท ชีวิตจะได้ปลอดภัยภัย 

          ต้องขอบพระคุณ ทีมงานผู้จัดทำด้วยนะครับ  ผมขอเสนอมาต่อยอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ 

 

มาดูคลิปกันดีกว่า จะได้โหลดไว้อบรมพนักงานหรือผู้รับเหมาก่อสร้างกัน

 

Visitors: 580,709