KYT การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สวัสดีครับ 

    ผมขออนุญาตนำกิจกรรมดีดี ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด ลำปางได้นำ KYT  มาปฏิบ้ัติก่อนทำงาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ร่วมขับเคลื่อน Safety Thailand กับกระทรวงแรงงาน ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมก่อนการปฎิบัติงาน

 

      เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ร่วมขับเคลื่อน Safety Thailand กับกระทรวงแรงงาน ดำเนินการกิจกรรม SAFETY TALK ก่อนการปฏิบัติงาน และร่วมบริหารร่างกาย พร้อมทั้งกิจกรรม KYT ก่อนการปฏิบัติงานประจำวัน โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการดำเนินการ พร้อมทั้งเน้นย้ำ

           - การเตรียมความพร้อม ยานพาหนะก่อนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประจำวัน และการรายงานผลการตรวจสอบทางไลน์กลุ่ม

          - การเตรียมความพร้อม และการทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนการต่อสัญญาใหม่ของ คนงานผู้ปฏิบัติงานในเดือน กรกฎาคม 2561

          - มาตรการความปลอดภัยในสำนักงาน (ใช้ความเร็วไม่เกิน 20/กม. ต้องสวมหมวกกันน็อค และคาดเข็มขัดนิรภัย หากฝ่าฝืนให้ รปภ.ห้ามเข้าในพื้นที่ สนง.และแจ้งผู้บริหาร)

           - การห้ามใช้พื้นที่เก็บของ ของคลังพัสดุงานเตรียมความพร้อมรับมือวาตภัย 2561 (พื้นที่สำรอง และส่งคืนของ กฟจ.ลำปาง และ เกาะคา)

 

Visitors: 580,709