อุบัติเหตุไม่ปิดเครื่องจักรก่อนแก้ไขงาน

สวัสดีครับ

     ผมอบรมความปลอดภัย จะย้ำเตือนเพื่อนๆ น้องๆ เสมอ ว่า เครื่องจักร เปรียบเสมือนสัตว์ร้าย    

เมื่อเครื่องจักรทำงาน เมื่อใด ย่อมอันตราย ถ้าเราไม่รู้หรือเข้าใจระบบการทำงานของเครื่อง 

ดังนั้น ก่อนจะทำความสะอาด หรือแก้ไขข้อบ่กพร่องที่เกิดขึ้นกับชิันงาน เรา จำไว้เสมอว่า

" ต้องปิสวิทต์ หยุุดเครื่อง ก่อนหยิบชิ้นงาน ก่อนทำความสะอาด ก่อนแก้ไข ทุกครั้ง"

มิฉะนั้น จะเป็นแบบนี้  

        หยุดเครื่อง ก่อนหยิบหรือ  แก้ไข  ทุกครั้ง  โอเค

Visitors: 568,487