อินเตอร์ทูน เทคโนโลยี กับ Safety Talk show

…Talk Show Safety Week

     พูดเกี่ยวกับ ความปลอดภัย ประมาณ 2 ชั่วโมง ่ เพื่อให้พนักงาน ตระหนัก ด้านความปลอดภัย  ทำงานด้วยใจรัก ทำเพื่อใคร...  หลักที่ทำให้อุบัติเป็นศูนย์  องค์กรคาดหวังอะไรจากพนักงาน อุบัติเหตุเกิดขึ้น มีความรู้สึกอย่างไร ผลกระทบ การสูญเสีย ที่เกิดขึ้น เทคนิคด้านความปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย  ในหัวข้อความปลอดภัย เช่น การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย , ความปลอดภัย บริษัทถูกใจ ได้ใจพนักงาน และการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย 

 

 

 

  

   

  

Visitors: 572,408