คลิปเกี่ยวกับการจราจร

สวัสดีครับ

   คลิปอุบัติเหตุ ต่าง ๆ ดูเพื่อเป็นอุธาหรณ์สอนใจ ครับ  รู้คิดด้วยตนเอง สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เพื่อตัวคุณเอง และคนที่คุณรัก  รู้อันตรายอันตรายล่วงหน้า จะได้หลี่กเลี่ยง ปฏิบัติตามกฏ คำนึงถึงความปลอดภัย

 

 

 

 

 

Visitors: 572,421