คลิปอุบัติเหตุจากการไม่สวมใส่หน้ากากกับงานเจียร

คำถามที่เราจะพบเจอ
ไม่ทราบว่า จป.ท่านใดพอจะมีประสบการณ์ หรือความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุจากใบหินเจียรบ้างไม๊ค่ะ ตอนนี้พนักงานโดนใบหินเจียรบาดไป 2 คนแล้ว ท่านใดพอจะมีแนวทางแก้ไขบ้างค่ะ รบกวนด้วย

ลองวิเคราะห์ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับ แล้วก็แก้ไขไปตามนั้น
1. ใช้งานผิดประเภทหรือไม่ จะตัดหรือจะเจียรเอาให้แน่,
2. ใบหินเจียรมีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่
3. มีการ์ดป้องกันหรือไม่
4. มีด้ามจับหรือไม่
5. ใส่ถุงมือหนังหรือไม่
เป็นแค่สาเหตุส่วนใหญ่เท่านั้น ถ้ามีสาเหตุอย่างอื่น ลองแจ้งมาครับ จะได้ช่วยเหลือถูกครับ
มาตรการแนวทางการป้องกัน
1.หมั่นตรวจสภาพใบหินเจียร
2.สวมถุงมือหนัง
3.ใช้ปากกาหรือclamp ยึดจับชิ้นงานแทนการใช้มือจับ
แล้วนำมือที่ใช้จับชิ้นงานไปจับเครื่องเจียรให้มั่นคงดีกว่าครับ
คำตอบบางท่าน...
เจียรบ่อยแค่ไหนครับ
ถ้าบ่อย หรือประจำเป็น process
ประเมินความเสี่ยงเลย หรือ
ใช้ JSA แล้วจะรู้ว่า จะต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการ หรือปรับแต่งรูปงาน
หลาย ๆ ฝ่ายช่วยกัน เช่น หัวหน้าผลิต
ช่างซ่อม ผู้จัดการ พนักงานผู้ปฏิบัติ
และก็เรา
เสร็จแล้วเขียนมาตรฐานการทำงาน
และอาจรวมถึงออกแบบอุปกรณ์ วฺธีการทำงาน
ให้ลดความเสี่ยงลง

ลักษณะงานเจียรทุกวัน เวลาขึ้นกับชิ้นงาน ซึ่งมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน บางชิ้นงานเจียรแบบเต็มหน้าหินเจียร และเจียรตามขอบ มุม และช่องแคบของชิ้นงาน
อุปกรณ์ PPE ที่จัดให้พนักงาน
- หมวกนิรภัย
- แว่นครอบตา
- ผ้าคลุมศีรษะ
- ผ้าปิดจมูกคาร์บอน (กันสารเคมีด้วย)

ผมมีคลิปจากอุบัติเหตุที่เกิดจากไม่สวมใส่ PPE

Visitors: 130,790