ประวัติวิทยากร

นาย วินัย ดวงใจ

การศึกษา

              : มัธยมปลายที่โรงเรียนวัดรางบัว ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

               : อนุปริญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สาขา บัญชี

               : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจัดการ

              : มหาวิทยาลัยชีวิติ  ถึงไม่ใช่สายตรง มีความรักและ  มุุ่งมั่นตั้งใจที่จะ นำความรู้  ประสบการณ์ ไปเผยแพร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

             :: วิทยากรด้านความปลอดภัย จากสยามเซฟตี้รุ่นแรก ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัย มามากมายหลายหลักสูตร เช่น จป หัวหน้างาน,จป ผู้บริหาร คปอ  และหลักสูตรอื่นๆ              

                 ผมมุ่งมั่นตั้งใจ สอน ด้วยใจรัก  ด้วยประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ร่วม 30 ปี จะไปช่วยทุกคนให้ เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการ แก้พฤติกรรมเสี่ยง ให้เกิดความปลอดภัย                      ” อุบัติเหตุ เป็น ศูนย์ ด้วยมือของเราทุกคน ” 


ประการณ์การทำงาน : 
               – ปัจจุบัน บริษัท ฟูจิ เอซ จำกัด ธุรกิจ สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ ชนิดอ่อน ( 23 ปี )    หัวหน้าAdmin&HR ฝ่ายบริหารการจัดการ อดีตเป็นหัวหน้าแผนก วางแผนการผลิต 2 ปี หัวหน้าแผนก Warehouse 8 ปี และหัวหน้าฝ่ายผลิต 2 ปี หัวหน้าบุคคลและธุรการ 6 ปี ดูแลด้าน งานธุรการ ฝึกอบรม กิจกรรมสันทนาการ ด้านความปลอดภัย ด้านต่างๆ ดูแลในด้าน GMP ,FSSC 22000 ด้านสภาพแวดล้อมที่ตั้งอาคาร สุขลักษณะการแต่งกาย และเป็นประธาน กิจกรรม 5 ส

               – บริษัท ตะวันออกโพลีเมอร์ จำกัด ธุรกิจผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนบุใต้หลังคา /ฉนวนที่ใช้ในวิศวกรรมปรับอากาศ ฉนวนยางชนิดท่อและแผ่นที่ผลิตจาก ยางอีลาสเตเมอร์ชนิดพิเศษ (EPDM) ทำหน้าที่หัวหน้าวางแผนการผลิต& ประสานงานขาย เป็นเวลา 3 ปี

               – บริษัท แอลแคนแพ็คเกจจิ้ง สตรองแพ็ค จำกัด (มหาชน) ธุรกิจสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ผู้ช่วยหัวหน้าวางแผนการผลิต เป็นเวลา 8 ปี

              – เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นนักคิด สร้างสรรค์ นักพัฒนา ประสานดี ชอบงานด้านกิจกรรม สันทนาการ ชอบสอนคน เผยแพร่ความรู้กับคนอื่นใ้ห้รู้ และคิดเองได้  พร้อม เป็นผู้ให้…..

” ความรู้มีไว้เผยแพร่ ให้กับผู้อื่น  เพื่อให้เกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์กับทุกคน
     ความรู้นั้นสำคัญ ที่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น” 

เกี่ยวกับด้านความปลอดภัย
– อดีตที่แสนเจ็บปวด ความทรงจำที่แสนเศร้า 13 ปีที่ผ่านมา ลูกน้องที่ทำงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ต่อหน้าต่อตา จากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จากตัวพนักงานและตัวเรา (หัวหน้างาน) จากประมาทเลินเล่อ ซึ่งไม่เคยสนใจด้านความปลอดภัย ไม่ได้ให้คำแนะนำ ตักเตือน จนเกิดการโศกนาฏกรรมการสูญเสีย….. ตั้งแต่นั้นมาเป็นการจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจให้ผม ต้องศึกษาเรียนรู้ด้านความปลอดภัยให้มาก เพื่อจะไปช่วยเพื่อนพนักงานและคนอื่นได้มีความให้ปลอดภัย เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย เพิ่มคุณค่าชีวิต ทำเป็น ทำถูกวิธี ชีวิตปลอดภัย พูดย้ำตือนเสมอๆ ถึงการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ผลกระทบของอุบัติเหตุที่เกิดขื้น ถ้าเราละเลย ขาดจิตสำนึกด้านความปลอดภัย เพียงชั่ววินาที ทุกนาที ทุกชั่วโมง ชีวิตเปลี่ยนในทางลบ ครอบครัว บริษัท ดังนั้น การสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ พูดให้เขาได้คิด ดีกว่าบอกให้เขาทำ 
ผมจึงมุ่งมั่นตั้งใจพยายามศึกษาอ่านความรู้ในเวปไซด์ต่างๆ จนได้มาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และเผยแพร่ความรู้ ด้านต่างๆ ในเวปไซด์ จป สมุทรปราการ และ เวปไซด์ชมรมอุตสาหกรรมบางปู จนได้รับเมล์สอบถามว่ารับงานอบรมไหม เราก็ปฏิเสธ เพราะ กลัว ไม่กล้า ประหม่า พูดไม่ได้นานๆ จนได้อ่านเจอบทความ คิดเชิงบวก ปลุกยักษ์ ฉันทำได้ ฉันเก่ง จนเกิดความมั่นใจ ว่า เราก็ทำได้ เมื่อได้รับการติดต่อมาอีก …. ผมไม่ลัังเลเลย ..ไม่ปฏิเสธ จะไม่ปล่อยโอกาสให้เป็นอากาศ  ฝันที่จะเผยแพร่ความรู้ให้หลุดลอยไป ตอบรับ และรีบศึกษา เตรียมตัว ทำสื่ออบรม คลิป  ภาพ ตัวอย่างของสื่อถึง ทำอย่างไรให้ เขาอินมีใจร่วมในเหตุการณ์ที่เรากล่าวถึง เรียกเสียงหัวเรา  เรียกน้ำตากับการสูญเสีย…. เห็นใบหน้าไร้ความกังวัลและเห็นรอยยิ้ม สนุกได้สาระ คิดได้ ทำถูกต้อง ชีวิตปลอดภัย ….เลยผันตัวเองมาเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัย ไปอบรมหลักสูตรวิทยากรด้านความปลอดภัยจาก สยามเซฟตี้ และหลักสูตรต่างๆเพิ่มเติม กับอาจารย์ต่างๆที่มากประสบการณ์ จนมั่นใจว่า พร้อมที่จะ นำความรู้ ความเข้าใจ ไป ถ่ายทอด แชร์ประสบการณ์ในการทำงานด้านโรงงานร่วม 30 ปี ผ่านกระบวนการผลิต  Warehouse  Planing  ปัญหาที่ได้พบเห็น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย จากสถานทีการทำงานจริง

        ผ่านการอบรม หลักสูตร จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ และหลักสูตรหลัก ที่บริษัทจัดความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

       ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอันตราย

       การบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์

       เครือข่ายความปลอดภัยของสำนักงานความปลอดภัยหลายครั้ง

      “การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN)”

       สารเคมีอันตราย และแผนฉุนเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล กับหลายอาจารย์

       เทคนิคการเป็นวิทยากร จาก สมาคมฝึการพูดแห่งประเทศไทย

       ฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง จาก NPC ระยอง

       ฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง ศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงและกู้ภัย ราชประชา จังหวัดนครราชสีมา …,

       ฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง จาก ไทยไฟร์ ทาฟต้า ลพบุรี , 8 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง

       Introduction , Internal Audit ISO 9000 ,ISO 14001 ,OHSAS 18001 , FSSC22000

      กิจกรรม 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต หลายสถานฝึกอบรม เช่น สสท IBS

      เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย JSA

      กิจกรรมการหยั่งรู้ระวังอันตราย KYT

      การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย BBS จากอ. ปราโมทย์

      การตระหนักถึงความปลอดภัยในโรงงาน

      Pest Control

       เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา

       Awareness of OHSAS 18001, การระบุอันตราย,ประเมินความเสี่ยงและข้อกำหนด

       การประเมินความเสี่ยง

       ความมปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ ปั้นจั่น เครน7

        ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

        ความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องจักร

        ความปลอดภัยของรถยกโฟล์คลิฟท์

        Lean manufacturing System

        อบรมความปลอดภัย จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หลายหลักสูตร

          หลักสูตร เช่น JSA , การประเมินความเสี่ยง เครือข่าย ความปลอดภัย ฯลฯ

       ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องจักรกล และสารเคมีอันตราย

       การลดต้นทุนด้วย MUDA MURU MURA

        วิทยากรมืออาชีพ , การนำเสนอที่มีประสิทธิ

        วิทยากรด้านความปลอดภัย จาก สยามเซฟตี้ รุ่น 1

        โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

         การยศาสตร์

          ISO 45001 ปกติผมจะอบรมพนักงานอยู่สม่ำเสมอ การสื่อสาร แรงจูงใจ การทำงานเป็นทีม ภาวะนำ ISO 9001 :2008 , ISO 14001 OHSAS 18001 :2007 FSSC                  22000 ,กิจกรรม 5 ส ความปลอดภัยในการทำงาน, กิจกรรมการหยั่งรู้ระวังอันตราย KYT,การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย JSA ,BBS ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                   สร้าง วัฒนธรรมความปลอดภัย และอื่น ๆ หลักสูตรละ 10 กว่า รุ่น – พนักงานที่บริษัท มีประมาณ 1,100 คน

กิจกรรมภายนอกบริษัท

  • อบรม ความปลอดภัยให้สถานการศึกษา ตามสถานการศึกษา

  • รับอบรมนอกสถานที่ หลักสูตรด้านจินสำนึกความปลอดภัย เช่น การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม KYT, JSA,BBS และ5 ส มาแล้วหลายบริษัท

  • ดูแลเวปไซด์ จป สมุทรปราการ ( samutprakansafety.com )

  • ดูแลเวปไซด์ safetythai.co

  • ดูแลเวปไซด์ www.welovesafety.com

เวปไซด์แนะนำตัวที่ http://www.trainersociety.com/index.php?topic=64.0
หรือ เข้า Google คีย์ วินัย ดวงใจ

สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม  ที่เคยเข้าไปอบรมหลักสูตรมา มีดังนี้

1.วิทยากรจิตอาสากับโครงการความปลอดภัยสู่สถานการศึกษา เป็นโครงการของกรมสวัสดิการและแรงงานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเครือข่าย ชมรมความปลอดภัย ของ ชลบุรี ร่วมกันจัดโครงการ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ไป 2 ที่ คือ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และสถานฝึกพัฒนาอาชีพชลบุรี

2.บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด ระยอง

3. Calsonic Kansei (Thailand) Co., Ltd. นิคมฯ อมตะนคร จ.ชลบุรี  Safety Talk

4. บริษัท กระจกไทยอาซาฮี สำนักงานใหญ่ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  KYT

5. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สระบุรี  KYT

6. Asada (Thailand) Co., Ltd. / อซาด้า (ประเทศไทย) บจก. นิคมฯ ลาดกระบัง กรุงเทพ 4 ครั้ง

7. บริษัท KITZ (Thailand ) จำกัด ที่นิคมฯ บางพลี สมุทรปราการ

8. บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด สมุทรสาคร 2 ครั้ง

9. บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด ชลบุรี  4 ครั้ง

10. บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (D.T.C. Enterprise Co., Ltd.)บางนา กรุงเทพฯ 3 ครั้ง

11.บริษัท ส ตีล เคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี 2 ครั้ง

12. บริษัท ชาร์ป ที่ นิคมอุตสาหกรรม เวลโก จ.ฉะเชิงเทรา 2 ครั้ง

13. บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด จ.สระบุรี

14.  บริษัท แคลเรียน เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด  จ. ระยอง

15. บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด ศรีราชา ชลบุรี 2 ครั้ง

16.  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ. สมุทรปราการ 2 ครั้ง

17. บริษัท เวก้าโลจีสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด แหลมฉบัง จ. ชลบุรี 2 ครั้ง

18. บริษัท แอพพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด นิคมฯ บางปู สมุทรปราการ

19. หลักสูตร CCCF Siam NSK Steering System Co., Ltdในนิคมอุสหกรรมเวลโก้ 11 รุ่น เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ฉะเชิงเทรา

20. บริษัท สยามเคมีคอล จำกัด สมุทรปราการ

21. Fujitsu General Thailand Co Ltd โรง1 แหลมฉบัง ชลบุรี

22. บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด แม่ริม เชียงใหม่

23. บริษัท รินไน จำกัด บางพลี สมุทรปราการ  2 ครั้ง

24. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก นครราชสีมา

25. บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย ) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ ปลวงแดง ระยอง

26. Fujitsu General Thailand Co Ltd (AIR) แหลมฉบัง ชลบุรี

27. บริษัท ไทย-โกเบ เวลดิ้ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ

28.บริษัท โตโยอิ้งค์(ประเทศไทย) จำกัด 2 ครั้ง

29. MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD. ใกล้นิคมอุตสาหกรรมเวลโก

30. เพรสซิเด้นท์ไรซ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 2 รุ่น 6 วัน ( KYT,JST,BBS)

30. บริษัท คิว-คอนโทรล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บางพลี สมุทรปราการ

31. บริษัท อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จำกัด บางพลี สมุทรปราการ 2 ครั้ง

32. บริษัท ไททั่น-วีเอ็นเอส ออโต้ โลจิสติกส์ จำกัด แหลมฉบัง 2 ครั้ง

33.CATALER (THAILAND)CO.,LTD. ระยอง

34.บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด (Golden Foods Siam Limited) ปทุมธานี  2 ครั้ง

35.MGC Electrotechno (Thailand) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ระยอง

36. Maxxis International (Thailand) Co., Ltd. ระยอง  2 ครั้ง

37.บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ เพส 4 ชลบุรี

38. บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ฉะเชิงเทรา

39. บริษัท ราชาชูรส จำกัด บ้านโป่ง ราชบุรี

40.บริษัท สแตรปแอค (ไทยแลนด์)คอร์ปอเรชัน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

41. K.M.L Technology Co.,Ltd   นนทบุรี

42.บริษัท นิวสมไทยมอเตอร์เวอค จํากัด สมุทรปราการ

43.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

44. บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จํากด บางพลี สมุทรปราการ

45.บริษัท ไทยซัมมิทโอโตพาร์ท อินดัสตรี จํากด บางพลี สมุทรปราการ

46.บริษัท พานาโซนิค แอ๊พไลแอ็รซ์ รีฟรีเจอเรชัน ดีไวซ์ นิคมฯ นวนคร ปทุมธานี – . 5รุ่น (500 คน)

47. Sumika Polymer Compounds(Thailand) Co.,Ltd  ชลบุรี

48. บริษัท ไทยรีฟรีเจอเรชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

49. บริษัท ฮีโน มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 2 ครั้ง

50. บริษัท ลิ้งก์ เทคโนโลยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

51. บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด 2 ครั้ง

52. บริษัท ฟูมิเฟ๋กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 2 ครั้ง

53. บริษัท ยูไนเต็ลคอยส์เซ็นเตอร์ จำกัด 2 ครั้ง

54. EASTERN SEA LAEM CHABANG TERMINAL CO.,LTD

55. บริษัท ยาชิโยดา อัลลอยวีล จำกัด ปทุทธานี

56. บริษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี

57. บริษัท วี เพาเตอร์เทค จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

58. บริษัท สเตอริเจนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง

59. บริษัท แมริกอท จิวเลว (ประเทศไทย) จำกัด อยุธยา

60. บริษัท แมริกอท จิวเลว (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตาหกรรมบางปู สมุทรปราการ

61. บริษัท ลวดเชื่อมไทยฮันซ่า จำกัด

62. KDI Services & Technologies Co.,Ltd ; ISUZU CKD   5 ครั้ง ( 600 คน)

63. AJINOMOTO พระปะแดง  3 ครั้ง  สมุทรปราการ

64. Tsurumaru Logistics (Thailand) Co., Ltd  ศรีราชา ชลบุรี

65.บริษัท ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอมตะ เพรส 6

66.บริษัท นิชิกุระ (ประเทศไทย) จำกัด แหลมฉบัง ชลบุรี

67. โรงพยาบาลพญาไท 2  ราชเทวี พญาไท กรุงเทพมหานคร

68. THAI TAKAGI SEIKO CO., LTD  นิคมอุตสาหกรรมบางพลี สมุทรปราการ

69. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

70.  Yamamori(Thailand) Co.,Ltd. ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง

71. เคซี รีสอร์ท แอนด์ โอเวอร์ วอเตอร์ วิลล่า (KC Resort & Over Water … Group  เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

72. บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพชรบุรี

73. บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม(ประเทศไทย ) จำกัด ฉะเชิงเทรา

74. บริษัท เอส.วี.ทรานสโปร จำกัด ปทุมธานี

75. บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

76. บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด หรือ TCP นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี  3  ครั้ง

77. บริษัท สไมล์ บูล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์แมลงอบกรอบแบรนด์ไฮโซ นนทบุรี

78. บริษัท บีโฮลดิ้ง จำกัด ฉะเชิงเทรา

79. บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว ฉะเชิงเทรา

80. บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด (TAMCO) สุขสวัสดิ์ สมุทรปราการ 4 ครั้ง

81. บริษัท อีโคแลบ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

82. Kluber Lubrication (Thailand) Co., Ltd กรุงเทพมหานคร

83. บริษัท ชาด์ลอง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสหพัฒน์ ชลบุรี

84.  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมิเนียม จำกัด บางนาตราด กม 20

85. บริษัท ซูเทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราชบุรี

86. บริษัท ซิวาวิฮิเคิล ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ฉะเชิงเทรา

87. บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ฉะเชิงเทรา

88. บริษัท จีเอสอี ไลนิ่ง เทคโนโลยี จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง  (BBS 5 รุ่น )

89.  Kotobuki Die Casting ( Thailand)   สิงห์บุรี  

90  บริษัทโอบริสท์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู

91  บริษัท เอ็นดีที (ประเทศไทย)  จำกัด  กิ่งแก้ว สมุทรปราการ

92 บริษัทโชติวณากานต์  ทรานสปอร์ต จำกัด  นิคมอุตสาหกรรมเซาเทรินซีบอร์ด ปลวงแดง ระยอง  Safety Mind การขับขี่ปลอดภัย

93. บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด Safety Mind

94.บริษัท นากาคาวา เซอิซากุโจ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี

95. บริษัท สยาม เอ็นจีเค เทคโนเซรา จำกัด สระบุรี

96. บริษัท มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ จำกัดนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) Safey Mind

97.บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5ส

98. บริษัท .สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ KYT

99.บริษัท ซันคิน (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี 5ส

100.บริษัท นากาคาวา เซอิซากุโจ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี 5 ส

101.บริษัทเออร์ลิคอน บัลเซอร์ส โค้ทติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี 5 ส

102.บริษัท เทคโนเมจิ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี 5 ส

103.บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน). นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง BBS

104. YKK (Thailand) Co., Ltd BBS

105. บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บางบ่อ สมุทรปราการ Safety Mind 4 รุ่น

106. บริษัท คินคาวา พรีซิชั่น ศรีราชา ชลบุรี Safety Mind

107. บริษัท เอสเอสยูที จำกัด เปิดตัวแนะนำโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็กในนิคมอุตสาหกรรมบางปู Safety Mind

108. บริษัท มูราเสะ (ไทยแลนด์) จำกัด ปากน้ำ สมุทรปราการ  Safety Mind

109.Shinko Asia (Bangkok) Co.,Ltd. สมุทรสาคร Safety Mind

110. NDT THAILAND Co.,Ltd. สมุทรปราการ 5 ส

111. บริษัท ไวส์วูดส์ จำกัด เพชรบุรี   5ส  และ KYT

112.บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด อ.พานทอง ชลบุรี   5ส

113.  บริษัท มาสเตอร์ เลเบล จำกัด    ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  5ส

114.  บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โอลดิ้งส์ จำกัด 5 ส

115. บริษัท มิตซุยไกรน์ดิ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด.  KYT

 

                          

ทำเพราะชอบ  สอนด้วยใจรัก

จากประสบการณ์จริงทำงานจริงด้านโรงงานอุตสาหกรรมตลอดชีวิตร่วม30 ปี  

  ขอโอกาสผมสักครั้ง เพื่อไปเผยแพร่ความรู้....

 

 

Visitors: 568,485