ปรับเปลี่ยนให้ปลอดภัย

สวัสดีครับ
       เราจะทำสภาพแวดล้อมในการทำงานของเรา ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยได้อย่างไร  ผมอ่านหนังสือ TPA news  เกี่ยวกับ 5 ส และ Kaizen  เห็นว่า เป็นประโยชน์อย่างมาก ถ้าเรานำมาขยายผลต่อ  หลายคนผมเชื่อว่า คงไม่ได้อ่านหนังสือ นี้  เพราะต้องเป็นสมาชิก แต่ สสท เขาก็ทำเป็นหนังสือออนไลน์เข้าไปอ่านได้ครับ  ขอบคุณในน้ำใจ ของสมาคมฯ  ที่เผยแพร่ให้คนอื่นได้รู้และเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของท่าน
       ผมขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัญหาต่างๆ จะค่อยนำมาเป็นตัวอย่างให้เป็นกรณีศึกษากันนะครับ  โปรดติดตามกันด้วยนะครับ
 เราคงพบปัญหา สายไฟฟ้าที่เราจำเป็นต้องใช้ บางครั้ง บางคราว เราแก้ไขปัญหาได้ ....
 www.welovesafety.com

Visitors: 568,495