การพูด

 สวัสดีครับ

           การพูดเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีเทคนิค วิธีการการใช้คำพูด ถ้วยคำ น้ำเสียง

Visitors: 535,360