หลักสูตร JSA เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่่อความปลอดภัย

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต
ทำอุบัติเหตุให้เป็น " ศูนย์" ด้วยวิธี JSA
JSA : Job Safety Analysis เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย


  อุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วยมือของคุณ
       - การบาดเจ็บและอุบัติเหตุ มักมีสาเหตุมาจากการไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ดังนั้นการคาดการณ์เกี่ยวกับ
       - การบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อหามาตรการป้องกันจึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานอย่างปลอดภัย
       - สร้าง... จุดแข็งของทีมงาน จุดแข็งของสายการผลิต จุดแข็งขององค์กร คือการปฏิบัติงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ!!                          เพราะ..องค์กรใด?
         ที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่ง !!
       - อุบัติเหตุต่างๆ...การเสียชีวิต...ทุพพลภาพ นั้น ท่านรู้หรือไม่? ว่า นอกจากสร้างความเสียหายให้กับตัวพนักงาน
          และองค์กร แล้วยัง...บั่นทอนความรู้สึก จิตใจ สุขภาพของคนงาน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เพราะฉะนั้น...ควรป้องกันตั้งแต่             ต้นเหตุ!!
      - คุณรู้หรือไม่ว่า...มีอันตรายอะไร? ซ่อนเร้นอยู่ในการปฏิบัติงานบ้าง ?
      - สร้างจิตสำนึก... ในด้านความปลอดภัยร่วมกันกับพนักงานภายในองค์กรได้อย่างไร?

หัวข้อการอมบรมสัมมนา
        - หลักในการทำให้อุบัติเหตุเป็น ศูนย์ ZERO ACCIDENT
        - องค์กรทุกๆองค์กร คาดหวังอะไรจากการทำงานของพนักงาน
        - 5 W 1H
        - แนวคิดเดิมความปลอดภัยให้ความสำคัญกว่าส่วนอื่นๆ ....
        - พูดให้คิดก่อน ดีกว่าบอกให้เขาทำ....
        - การสร้างจิตสำนึกการระวังอันตราย อุบัติภัย ร่วมกัน ทำและคิดด้วยตัวเอง

         - ความแตกต่างและความหมายของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
             - INCIDENT อุบัติการณ์
             -  ACCIDENT อุบัติเหตุ
             - NEAR MISS เหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ
        - ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุ
        - ความสูญเสียทางตรง
        - ความสูญเสียทางออ้อม

        - วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)


         - ขั้นตอนและวิธีการ วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ว่ามีกิจกรรมใดบ้าง? และจะต้องปฏิบัติอย่างไร?
         - " บันได 4 ขั้น ของการ JSA "
              - เลือกงานที่จะทำการวิเคราะห์ ( Select )
              - แบ่งงานที่จะวิเคราะห์ออกเป็นขั้นตอน
              - ค้นหาอันตรายที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอน (Identify )
              - พัฒนาเพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหา ( Develop )


             แนวทางค้นหาอันตราย อาจสังเกตุได้จากประเภทอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน 11 ประเภท


           หลักการแก้ไขปัญหาขจัดหรือลดอันตราย
              - การควบคุมที่แหล่งเกิดอันตราย ( Source)
              - การควบคุมที่ผ่านทาง (Path )
              - การควบคุมที่ตัวบุคคล ( Receiver )


          มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ( Safety Standard Operation Procedure : SSOP)
           การกำหนด SSOP ประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ 
                   • ก่อนปฏิบัติงาน 
                   • ขณะปฏิบัติงาน 
                   • หลังปฏิบัติงาน


Work Shop : กิจกรรมย่อย ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม


ระยะเวลาในการอบรม   อบรม 1 วัน เวลา 9.00น - 16.00 น

 

สื่อง่าย เข้าใจง่าย ทำได้จริง  พร้อมรับของรางวัลมากมากย  สร้างบรรยายในการอบรม สนุกสนานได้สาระแน่นอน
ทุกรอยยิ้ม คือ  กำลังใจของผม  ขอโอกาสสักครั้งครับ ....
 
 
 
 โหลดหลักสูตรได้ที่ด้านล่างนะครับ  ถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับ
 
มาร่วมสร้างคู่มือการทำงาน สร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่คุณค่า  เพื่อคนที่คุณรัก เพื่อนร่วมงาน และองค์กรของเรา
  
 
" ความรู้มีไว้เผยแพร่ ให้กับผู้อื่น  เพื่อให้เกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์กับทุกคน 
     ความรู้นั้นสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น”
ตัวอย่างมาให้ดูเป็นไอเดีย

 

 

 

Visitors: 524,090