หน้าแรก

 
 
จุดเริ่มต้น... ของอุบัติเหตุในการทำงาน...
HUMAN ERROR !!! จะต้องแก้ไขอย่างไร?
โดยเฉพาะพฤติกรรมการทำงานที่... เสี่ยง
ไม่ปลอดภัยของพนักงาน เช่น เผอเรอ เหม่อลอย ซุ่มซาม ลัดขั้นตอน รีบเร่ง
อันเป็นเหตุของการผิดพลาด และเกิดการสูญเสีย
สร้าง... จุดแข็งของทีมงาน จุดแข็งของสายการผลิต จุดแข็งขององค์กร คือการปฏิบัติงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ!! เพราะ..องค์ก?  ที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่ง !! 

อุบัติเหตุต่างๆ...การเสียชีวิต...ทุพพลภาพ นั้น ท่านรู้หรือไม่? ว่า นอกจากสร้างความเสียหายให้กับตัวพนักงาน

และองค์กร แล้วยัง...บั่นทอนความรู้สึก จิตใจ สุขภาพของคนงาน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เพราะฉะนั้น...ควรป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ!!

คุณรู้หรือไม่ว่า...มีอันตรายอะไร? ซ่อนเร้นอยู่ในการปฏิบัติงานบ้าง ?

สร้างจิตสำนึก... ในด้านความปลอดภัยร่วมกันกับพนักงานภายในองค์กรได้อย่างไร?

 

 สวัสดีครับ

    ผม วินัย  ดวงใจ   วิทยากรด้านความปลอดภัย เป็นกรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นอดีตกรรมการบริหารชมรมอุต สาหกรรมบางปู ดูแลเวปไซด์ http://www.bangpoosociety.com  และ http://www.samutprakarnsafety.com 

 เมล์   winai.d@fujiace.com   และ winaibangpoo@gmail.com   
 ถือมือ  0855101555

          ชีวิตการทำงานเมื่อหลายสิบปีก่อน พูดแล้วมันก็สุดแสนเศร้า ลูกน้องเราเกิดอุบัติเหตุ ต่อหน้าต่อตา สุดท้ายก็เสียชีวิต เพราะความรู้เท่าไม่การณ์ ย้อนกลับในอดีต ความปลอดภัยบอกตรงๆว่าไม่ค่อยสนใจ เพราะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น ทำมานานแล้ว งานที่ทำก็ปฏิบัติตามกฏระเบียบมาตลอด แต่คนเราย่อมมีการผิดพลาด HUMAN ERROR !!! ดั่งสุภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่า สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง คนเราย่อมมีผิดพลาดได้ แต่่บทลงโทษนี่ซิ แสนเจ็บปวด ครั้งเดียวก็เกินพอ ชีวิตคนทำงานรู้อย่างเดียวคือ เราจะทำงานอย่างไรให้ดี มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลา ลดข้อผิดพลาดให้น้อยลง ทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด เลยละเลยเรื่องด้านความปลอดภัย จนน้ำตาลูกผู้ชายได้ไหลรินออก คิดแล้วภาพยังติดตาตรีงใจเรามาจนทุกวันนี้ ผลลัพธ์ ผลกระทบของอุบัติเหตุครั้งนี้นั้นบอกคำเดียวว่า ประเมินค่ามิได้ดังคำว่า " สำหรับบริษัท แค่เสียคนงานเพียง คนเดียวคงไม่มีความหมาย แต่สำหรับครอบครัวเขาละ มันสำคัญที่สุดในชีวิตเขา " การเสียเสาหลักครอบครัวไป ย่อมมีผลแน่ แน่นอนครอบครัว ล่มสลายจริง ๆ
          ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ผมตั้งปฏิญานตนกับตัวเองไว้ว่า จะนำวิชา ความรู้ ด้านความปลอดภัย ที่ได้เรียน อบรม อ่านพบ จดเก็บ คัดลอกลงในเวปไซด์ที่ผมดูแลอยู่ เผยแพร่ เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆมากพอและเข้าใจมากขึ้น ทำให้เพื่อนพนักงานเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงต่ออันตราย ให้มีความตระหนักด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นไอเดีย แนวคิด นำไปปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ช่วยตัวเอง เพื่อนร่วมงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านความปลอดภัยมากขึ้น เพิ่มคุณค่า สร้างความมั่นคงในชีวิต " ทำงานถูกวิธี ทำงานถูกต้อง ชีวิตปลอดภัย " ในธุรกิจอุตสาหกรรมทุกที่ต้องการ
            ดังนั้นผมมุ่งมั่น ตั้งใจ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านบทความหนังสือ วารสาร เวปไซด์ หรือรับอบรมจากท่านอาจารย์ผู้ชำนาญการต่าง ๆ และได้จากปฏิบัติงานจริง ประสบการณ์ตรงในงานด้านโรงงาน ร่วม 30 ปี จึงมั่นใจว่า ฉันขอเป็น วิทยากรคนหนึ่ง ที่พร้อมจะไปถ่ายทอดองค์ความรู้ ช่วยทุกคนให้ปลอดภัย มีคุณค่าชีวิตที่ดีขึ้น จากคำพูดที่่สื่อสารเข้าใจง่าย มีคลิป มีภาพประกอบ สร้างบรรยากาศการอบรมแบบสบายๆ เศร้า เครียด ตื่นเต้น บันเทิงบ้างบางโอกาส พร้อมของรางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็น ถามตอบ จนทุกวันนี้ผมมั่นใจว่า สามารถช่วยพนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยง ให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น พูดให้เขาคิดเอง ดีกว่าบอกให้เขา

ทำ รู้จัก คิดก่อนทำ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง เพื่อนร่วมงาน และคนที่คุณรัก ความปลอดภัยเริ่มที่ตัวคุณ

     ผมขอโอกาสสักครั้ง ที่ไปเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ด้านความปลอดภัย เพื่อให้ทุกชีวิตปลอดภัย เพื่อเพิ่มผลผลิต มีคุณภาพ มีอาชีวอนมัยและความปลอดภัย ด้วยมือของเราทุกคนครับ....

 

    

 

 

       ก่อนอื่นผมต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ที่ผมนำบทความ ภาพและคลิป มาเผยแพร่ต่อ  โดยบางครั้งมิได้อ้างอิง หรือโพสชื่อเจ้าของในหัวนั้นๆ  ซึ่งอาจเป็นละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของเดิม  ผมจะพยายามแก้ไข โดยระบุชื่อไว้ด้านล่าง เพื่อเป็นเกียรติ์ให้กับท่านอาจารย์ทั้งหลาย (ผู้ให้)

       ซึ่งตัวผมยอมรับการผิดพลาดที่เกิดขึ้น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข โดยระบุที่มาของบทความต่างๆ เพื่อเป็นการให้เกียรติ์กับท่านอ่าจาย์ทั้งหลาย ที่มีใจรักที่เผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไป สาธารณะ  ผมขออนุญาตินำบทความมาเผยแพร่ต่อในเวปไซด์ของผม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องกราบขอบพระคุณ..อาจารย์ทุกท่าน (ผู้ให้) ทุกคนที่ผมนำบทความมาลง ซึ่งเป็นอาจารย์ของผมทุกคนครับ...

http://slide.ly/gallery/view/d90f3e329d5b923987efbe34e80f9139?utm_source=Fb_ORG_Share 

 

Visitors: 48,520