กฏกระทรวง

สวัสดีครับ

           ผมขอนำกฏกระทรวง  กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

              

 กฏกระทรวง  การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลที่ดำเนินตามด้านความปลอดภัย

 

Visitors: 553,604