ปัจจัยที่มีผลต่อการขับขี่รถยนต์

ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถทั้งร่างกายและจิตใจ
   

   การเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานขับรถยนต์ จะแบ่งออกเป็นไปตามภาระงานและความรับผิดชอบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านบุคลากร และ ด้านยานพาหนะที่ใช้


ด้านบุคลากร (พนักงานขับรถยนต์)

1.1 การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย
       - พักผ่อนให้เพียงพอ
       - ไม่ดื่มหรือเสพสิ่งมึนเมาหรือยาเสพติด
       - ไม่เป็นผู้สายตาบอดสีหรือพิการในการได้ยิน
       - หน่วยงานต้องมีการเตรียมบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับงาน
       - ต้องมีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
         รวมถึงการให้บริการต่อผู้ใช้บริการและแนวทางการพัฒนาได้ดี
       - ต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีและส่งผลตรวจต่อหน่วยงาน

การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ

       - มีจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใส
       - ขจัดความเครียดทิ้งไปโดยวิธีต่าง ๆ
       - ไม่คิดอคติต่องานที่ทำ
       - ทำใจยอมรับฟังความคิดผู้อื่น คิดไตร่ตรองและหาวิธีแก้ไขในสิ่งผิด
       - มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำ รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม

สัญญาณเตือนว่ามีความเครียดเกิดขึ้น
       - หงุดหงิดกับผู้ร่วมงาน เพื่อน ครอบครัว สถานการณ์รอบข้าง
       - ไม่มีสมาธิ
       - นอนไม่หลับหรือฝันร้าย
       - กังวลกับงานและสิ่งรอบข้าง
       - ลังเล ตัดสินใจไม่ได้
       - รู้สึกผิด หรือเป็นต้นเหตุ หมดกำลังใจในการทำงาน
       - เบื่ออาหาร
       - ชอบอยู่ตามลำพังในที่เงียบ ๆ

วิธีขจัดความเครียด
       - ปรับชีวิตให้สมดุลระหว่างการทำงาน ครอบครัว เพื่อน และ
       - พักผ่อนให้เพียงพอ
       - กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
       - ไม่เสพสิ่งของมึนเมาหรือสิ่งเสพติด
       - ออกกำลังกายอยู่เสมอ
       - ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย เช่น ฟังเพลง ดูหนัง นั่งสมาธิ
       - การเปลี่ยนสถานการณ์ในการทำงาน เช่น เปลี่ยนรอบการมา
       - ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่ออกปฏิบัติงาน
       - ขอความช่วยเหลือปรึกษาจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา

การตรวจสอบรถประจำวัน และตามแผนการบำรุงรักษา
        รักรถ..ตรวจเช็ครถอย่างสม่ำเสมอ
      ควรเปลี่ยนยางใหม่ทุก ๆ 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร
      สลับยางทุก ๆ 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน
      ตรวจเช็คสภาพศูนย์ล้อทุก ๆ 20,000 กิโลเมตร หรือ 1 ปี
      เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก ๆ 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน
      ตรวจเช็คสภาพเบรกทุก ๆ 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน
      ตรวจเช็คโช้กอัปทุก ๆ 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน
      ตรวจเช็คสภาพตามระยะทางอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน
      ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นอาทิตย์ละ 1 ครั้ง และเปลี่ยนใหม่ทุก ๆ 2 ปี
      ได้รับการติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการ
      เช็คลมยางเป็นประจำทุก ๆ สัปดาห์

 

9 โรคประจำตัว ที่มีผลต่อการขับรถ

แม้ว่าโรคและปัญหาสุขภาพบางประการไม่ได้เป็นข้อห้ามของการทำใบขับขี่ แต่ต้องยอมรับว่า บางโรคหากเกิดอาการกำเริบขึ้น ก็มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการขับขี่ และอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน ซึ่งกรมควบคุมโรค ได้เผยข้อมูลให้ทราบว่าโรคและปัญหาสุขภาพต่อไปนี้ อาจส่งผลกระทบต่อการขับขี่ได้ นั่นคือ

1. โรคเกี่ยวกับสายตา ต้อหิน ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม : ทำให้ขับรถในเวลากลางคืนแล้วมองไม่ชัด ส่วนคนเป็นต้อหินทำให้มุมสายตาแคบลง มองเห็นภาพโดยรอบได้ไม่ดี และมองเห็นแสงไฟบอกทาง หรือไฟหน้ารถพร่าได้

2. โรคทางสมองและระบบประสาท : ที่ทำให้มีอาการหลงลืม การตัดสินใจช้าและสมาธิไม่ดี

3. โรคหลอดเลือดสมอง : ทำให้แขนขาไม่มีแรงในการขับรถ เหยียบคันเร่ง เหยียบเบรก หรือเปลี่ยนเกียร์

4. โรคพาร์กินสัน : มีอาการแข็งเกร็ง มือสั่น เท้าสั่น ทำอะไรช้าลง ส่งผลให้ขับรถได้ไม่ดี

5. โรคลมชัก : ในสภาวะที่ควบคุมอาการชักไม่ได้

6. โรคไขข้อ ข้อเสื่อม ข้ออักเสบต่าง ๆ : ที่มีผลกระทบต่อการขับรถ เช่น ข้อเข่าเสื่อม ทำให้เหยียบเบรกได้ไม่เต็มที่

7. โรคหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด : อาจมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก วูบ หมดสติ

8. โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ : ถ้าน้ำตาลในเลือดต่ำ ทำให้มีอาการหน้ามืด ใจสั่น สมาธิไม่ดี ตาพร่า

9. การกินยาบางชนิด : มีผลทำให้ง่วงซึม หรือง่วงนอน มึนงง สับสนในเวลาขับรถ ทำให้การตัดสินใจ สมาธิ และความรวดเร็วในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ช้า ควรปรึกษาแพทย์ว่ายาที่กินมีผลต่อสมรรถนะในการขับขี่หรือไม่

หากมีโรคประจำตัวหรือโรคที่มีความเสี่ยงดังข้างต้นนั้น ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่รถยนต์จะดีที่สุดนะคะ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราและเพื่อนร่วมทาง หากมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางควรให้ผู้อื่นขับรถยนต์ให้ หรือโดยสารรถสาธารณะนะคะ
-------------------------------
FB: https://www.facebook.com/eTOYOTACLUB/
LINE@: https://bit.ly/2yGpx9j
IG: etoyotaclub
YouTube: https://www.youtube.com/user/etoyotaclub
Website: https://www.etoyotaclub.com
---------------------------
#9โรคประจำตัวที่มีผลต่อการขับรถ #etoyotaclub #เส้นทางความสุขสนุกทุกการแบ่งปัน 
 
 
 
 
Visitors: 213,303