ตัวอย่างบริษัทที่รณรงค์

สวัสดีครับ

      ขอนำตัวอย่างที่ดีในการรณรงค์ 5ส และนำตัวอย่างในการอบรมมาสื่อให้เห็น เรื่อง 5ส กับความปลอดภัย  โดย จป PEX

Visitors: 213,207