ความปลอดภัยและอันตราย

ระวังด้วยนะแอลกอฮอลล์ ล้างมือ เจลล้างมือมากไป ไปทำอาหาร อันตรายนะ  วูบเดียว

หากจัดจำหน่ายแบ่งขาย  การระบายอากาศต้องระวังนะครับ 

ประเมินความเสี่ยง ปริมาณสถานที่จัดเก็บ  

 

Visitors: 213,304