สารเคมีอันตราย

สวัสดีครับ

สอ. 1

การส่ง สอ.1 จำเป็นต้องส่งเดือนมกราคมหรือไม่ หรือส่งในเดือนอื่นที่ได้มั้ย


อ้างอิงกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556 หมวด 1 ข้อ 2 สรุปได้ว่า หากมีสารเคมีอันตรายตัวใหม่เข้ามาใช้ในบริษัท ต้องแจ้ง สอ.1 ภายใน 7 วัน นับวันที่ครอบครอง ซึ่งเป็นเดือนไหนก็ได้ และแจ้งบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย (สอ.1) ภายในเดือนมกราคมของทุกปี

แยกได้ 2 กรณี


1. มีสารเคมีอันตรายเข้ามาใหม่ อันนี้ต้องส่ง สอ.1 ภายใน 7 วัน ที่รับเข้ามา


2. สารเคมีทั้งหมดที่อยู่ในครอบครอง หรือใช้งานอยู่ในปัจจุบัน (รวมทั้งหมด) ต้องส่ง สอ.1 อีกรอบ ภายในเดือนมกราคม

 การยื่น สอ.1

1. สอ.1 เป็นการยื่นแสดงการครอบครองสารเคมีอันตราย ตามกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ที่กำหนดไว้ ประมาณพันกว่าชนิดอะไรนั่น ของ ก.แรงงาน (ที่ยังเป็นสุญญากาศอยู่) ซึ่งบางที่ไม่ยื่น บางที่ก็ยื่น...ถ้าจะยื่น ก็ยื่นที่ สสค.จังหวัด เพราะหน่วยงานที่ดูแลคือกรมสวัสดิ์


2. ส่วนที่ต้องยื่นกับ กรมโรงงาน หรืออุตสาหกรรมจังหวัด อันนั้นเป็นกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานฯรับผิดชอบ คนละตัวกันนะ...ซึ่งแบบฟอร์มก็จะเป็น แบบ วอ. ต่างๆ เช่น วอ.อก7 ก็แล้วแต่ว่า ใครผลิต จำหน่าย ครอบครองเพื่อไว้ใช้ หรือนำเข้าก็ว่ากันไป.....


3. การยื่นทาง อิเล็กฯ เห็นว่ามีปัญหาบ่อย...ถ้าไม่ลำบากนักผมว่า เปเปอร์ ชัว

Visitors: 212,790