5ส โรงแรม

สวัสดีครับ

         พอดีได้เกียรติ์ให้ไปอบรม กิจกรรม 5 ส  ให้กับโรงแรมในเกาะสมุย เราจะต้องทำการคิด อ่าน เพื่อให้ผู้รับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ เทคนิค การทำกิจกรรม 5 ส ให้เกิดประโยชน์สูงลดมลพิษ สร้างความประทับใจให้กับผู้รับการบริการ

 

 

Visitors: 535,362