คลิปอุบัติเหตุจากการทำงาน

สวัสดีครับ

       ผมมีความตั้งใจที่จะรวบรวมคลิปที่สื่อเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อให้น้องๆ หรือผู้สนใจ ค้นหา ดูได้ง่ายขึ้น จะได้นำไปสื่อสาร นำไปเผยแพร่ต่อให้เพื่อนพนักงานเข้าใจในอุบัติเหตุ สาเหตุและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น เป็นการเตือนสติก่อนปฏิบัติงาน

 

Visitors: 130,453