5 ส ในโรงงาน ส สุขลักษณะ/สร้างมาตรฐาน

5 ส ในโรงงาน ส สุขลักษณะ

สุุขลักษณะ  

    สุขลักษณะ คือ การอยู่ใน สภาพที่สวยงาม ผลจากการทำ สะสาง สะดวก สะอาด ทำให้สถานปฏิบัติงานอยู่สภาพที่สวยงาม นี่ คือ สุขลักษณะ

ที่มา  TPA new. เดือน สิงหาคม 2561

 

Visitors: 181,426